Bluetooth Hm-10 ile Motor Hareketi Sağlama
Arduino Blue Uygulaması ile Motor Hareketi Sağlama
1.Adım Arduino ide programı açılır.
2.Adım Tools(araçlar) bölümünden Manage Libraries(Kütüphane yöneticisi) seçeneğine tıklanır.
3. Adım Arama bölümüne ArduinoBlue yazılır ve kütüphane sağ alt bölümde bulunan INSTALL(yükle) seçeneği ile programa eklenir.(Versiyon 3.0.1)
4. Adım Burada motor girişleri için belirtilen pinler, Pinoo kontrol kartı için sabit halde bulunmaktadır. Bu yüzden burada bulunan pin değerlerini lütfen değiştirmeyin.
5.Adım Bluetooth bağlantısı için gerekli komutlar yazılır. Pinoo kontrol kartında Tx ve Rx pin değerleri sabittir. Lütfen buradaki 0 ve 1 değerlerini değiştirmeyiniz.
6.Adım ArduinoBlue app içerisinde butonlarla çalışılacağı göz önünde alınarak buton adında bir değişken oluşturulur. Program çalışmaya başladığında bir kez çalışacak komutlar bölümünde(void setup) Bluetooth bağlantısını yapma ve motorların PinMode durumları tanımlanır.
7.Adım Void loop bölümünde(sürekli tekrarla) ArduinoBlue app üzerinden gelecek buton değerleri ile motor hareketlerini sağlayabilmek için gerekli if (eğer) blokları oluşturulur.
 • Input ID - Input Label
 • 0 - ileri
 • 1 - geri
 • 2 - sağ
 • 3 - sol
 • 4 - dur
8. Adım
Sol üst köşede bulunan ileri ok Upload(Yükle )butonuna tıklanarak yükleme işlemi başlatılır. Yükleme sırasında bluetooth modülü kart üzerinden çıkarınız.
Derleme işlemi otomatik başlar ve tamamlanır.
Yükleme Done Uploading açıklaması ile sona erer.Bu aşamadan sonra Bluetooth’un karta dogru şekilde takılması gerekmektedir.
GND-GND , TX -TX, RX- RX, VCC -5V denk gelecek şekilde olmalıdır.
Cihazla İlgili İşlemler 1.Adım
Cihaza ArdiunoBlue Application yüklenir.( Sürüm 3.0.0)
2.Adım
Uygulama simgesine tıklanarak açılır ve Find Devices seçeneğine tıklanır. Açılan listeden ilgili Bluetooth’un adına tıklanarak bağlantı yapılır
Burada bilinmeyen bağlantılara izin ver şeklinde bir uyarı alınabilir.Böyle bir durumda farklı bağlantılara izin vermeniz gerekmektedir.
3.Adım
Buton ve butona ait değerler ekleyebilmek için alt bölümde yer alan Command seçeneğine tıklanır. Daha sonra Sağ üst bölümde bulunan Edit seçeneği tıklanır.
4.Adım
+ seçeneğine tıklanır. Input ID bölümüne Arduino ide’de motorlara ait yön hareketleri için döngü oluştururken kullanılan değer yazılır. Input Label bölümüne ise yön adı yazılır.Her bir yon tek tek eklenir.
 • Input ID - Input Label
 • 0 - ileri
 • 1 - geri
 • 2 - sağ
 • 3 - sol
 • 4 - dur
Tüm yönler eklendiğinde command - edit bölümü bu şekilde görünmelidir.
Save seçeneğine tıklayarak verileri kaydetmemiz gerekmekterdir. Save seçeneği ile Command alanına dönüş yapılır.
5.Adım
Command alanı tüm yönlere ait butonları içermelidir.Bu bölüm ile butonlara tıklayarak motorları hareket ettirebilirsiniz.
UYGULAMA DOSYASINA ULAŞMAK İÇİN :
Copy link