Potansiyometre Modülü
Ön Hazırlık:
Pinoo kartımızı USB kablo yardımıyla bilgisayarımıza bağlıyor ve aşağıdaki adımları izleyerek bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.
POTANSİYOMETRE MODÜLÜ
Potansiyometre, direnç çeşitlerinden biridir. Potansiyometre kontrol edilebilir bir direnç türüdür. Elektroniğin temel elemanlarından biridir ve kontrol gerektiren devrelerin birçoğunda bulunmaktadır. Bağlantısını ve kodlamasını doğru yaptığımız takdirde 0 ile 1023 arasındaki değerleri sağlıklı bir şekilde görebiliriz.Gelin bu modülün çalışma prensibini daha detaylı inceleyelim.
potansiyometre modülü
Potansiyometre motor kontrolü, frekans ayarlamalarında, güç kaynaklarında, ses devrelerinde, elektrikli ısı sistemlerinde ve bunun gibi analog kontrol gerektiren birçok elektronik devrede kullanılmaktadır.Potansiyometre modülümüzün bağlantısını yaparken port bölümünün üzerindeki renkleri dikkate almamız gerekiyor. Modülümüz pinoo kart üzerinde aynı renklere sahip kapılara bağlantı kablosu yardımıyla takılabilmektedir. Pinoo kart üzerinde yer alan 7,8,9 ve 10 numaralı kapılar potansiyometre modülü için uygundur.Bilgisayarımızda mBlock programını açarak pinoo kartımızın bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Potansiyometre modülümüzden aldığımız değerleri görebilmek için kukla üzerinden okuma gerçekleştiriyoruz. Sonrasında modülümüzü sağa veya sol yöne çevirerek doğru okuma yapıp yapmadığını test edebiliriz. Aşağıdaki görselde örnek olarak 8. kapıya bağlanan potansiyometre modülünün kodlarını görebilirsiniz. “Merhaba de” kodunun içerisine yerleştirilen modül okuma kodu sayesinde modülümüzden gelen değer sürekli olarak program üzerinde görüntülenebilecektir.
Modülü sağa sola hareket ettirdiğimizde kuklamızın okuduğu değerin ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
IDE Ön Hazırlık:
Pinoo kartımızı USB kablo yardımıyla bilgisayarımıza bağlıyor ve aşağıdaki adımları izleyerek bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.
Araçlar menüsü - Kart - Arduino Nano seçelim.
Araçlar menüsü - İşlemci - ATmega328P (Old Bootloader) seçelim.
Araçlar menüsü - Port - COM değeri seçelim. ARDUINO IDE İLE POTANSİYOMETRE MODÜLÜ KULLANIMI Potansiyometre modülümüz A0 pinine bağlıdır. Bunun bir giriş pini olduğunu belirttik. Seriali başlattık. AnalogRead komutu ile potansiyometre modülünden gelen değerleri okuduk. Serial.print komutu ile okunan değerlerin seri monitöre yazılmasını sağladık.
Copy link